Фюзинг

Фюзинг е метод за обработване на стъкло, при който две или повече стъкла се сливат в едно. Резултатът е с високо качество, понеже оригиналните цветове и стъклото се запазват години напред и нямат следа от остаряване.

Процеса фюзинг започва с изобретателните идеи на творец, който поставя аранжираните стъкла в пещ. При висока температура между 750-850° С стъклото се разтапя и различните пластове се сливат в един. Това е дълъг и сложен процес, който отнема между 10-12 часа, но допринася за качеството на продукта. След първата термична обработка, се получава плоско стъкло, което може да се използва като пано, картина, бижута и други. Възможно е и да се приложи втора обработка в пещ, при която стъклото може да се огъне в различни форми - получават се чинии, свещници и други интересни модели.

Стъклото е също високо екологичен материал и при него рядко има отпадък. Това означава, че то може да се преработва дори ако има повреда на някоя част - тя може да се използва отново, чрез процеса фюзинг, за създаването на оригинални произведения на изкуството, без да се замърсява околната среда.

Фюзинг е технология с много възможности за изобретателност. Добрите комбинации между цветове и видове стъкло изискват умения, технологични знания и усет за дизайн. Това е и което можете да наблюдавате в различните фюзинг продукти, които ние ви предлагаме.